De Roze advocaat

Wat doe ik

Mijn naam is Desiree Maes en ik ben sinds 2005 advocaat. In mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan op diverse rechtsgebieden, zowel voor particulieren als MKB, maar uiteindelijk heb ik mij gespecialiseerd in het familierecht.

Familierecht en LHBTI

Op enig moment kreeg ik steeds meer zaken met betrekking tot lesbisch ouderschap, adoptie door homoseksuele stellen, donorschap en transgenders. Ik heb mij verbaasd over het feit dat er wettelijk gezien nog zo’n ongelijkheid bestond. Als advocaat geloof ik niet in ongelijkheid en daarom heb ik mij in deze onderwerpen verdiept.

Inmiddels zijn er een aantal nieuwe facetten die de aandacht hebben.

Wanneer twee vrouwen samen een kind willen, wordt daarbij vaak gebruikt gemaakt van een bekende donor. Ter voorkoming van problemen is het dan raadzaam om donorovereenkomst op te stellen. Soms speelt de donor verder geen of nauwelijks een rol in het leven van het kind. Maar het kan ook dat de twee vrouwen samen met een ander stel (mannen of man/vrouw) een co-ouderschap regeling willen afspreken over het kind. Ook deze afspraken kunnen op voorhand (of eventueel achteraf worden vastgelegd).

Verder geef ik advies over het verschil tussen erkenning en adoptie door de meemoeder en desgewenst voer ik de adoptie procedure.

Voor transgender zijn er ook  nieuwe problemen waar men tegen aanloopt. Zo kan er sprake zijn van een passibiliteit probleem en wenst een transgendervrouw bijvoorbeeld gezichtsoperaties te ondergaan (Facial Feminization Surgery). Zij doet een aanvraag tot vergoeding van de operaties bij haar zorgverzekering en deze weigert tot vergoeding over te gaan. Dat kan meerdere oorzaken hebben: de zorgverzekeraar betwist dat er sprake is van een passibiliteit probleem, de zorgverzekeraar wil niet betalen omdat zij van mening zijn dat er geen sprake is van een specialistisch Transgenderteam, of zij erkent het team niet omdat ze er niet mee samenwerken. In al dit soort zaken kan ik u terzijde staan.