Donorschap

Dit is van belang bij het lesbisch ouderschap maar ook van belang voor degene die bereid is donor te worden. Voor de twee vrouwen is het een groot verschil of er sprake is van een anonieme donor dan wel een bekende donor. Zeker als deze laatste deel wil blijven uitmaken van het leven van het kind. De donor zelf zal echter ook informatie willen over zijn positie. Deze informatie kan ik u verstrekken.

Het is raadzaam om alvorens een donatie traject in te gaan een donorcontract op te stellen. Hierin kunnen de afspraken worden vastgelegd die van belang zijn voor het traject vóór de bevalling en tevens alvast waarborgen bieden voor de rechten ná de bevalling. Dat biedt voor alle partijen duidelijkheid en maakt dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

De term donorcontract is niet helemaal juist, want soms kan het gewoon de bedoeling zijn dat de donor (en diens partner) wel een ouderrol willen gaan vervullen. Dat er een soort co-ouderschap wordt gecreëerd. Ook in dat geval – of misschien wel zeker in dat geval- is het van belang om op voorhand een overeenkomst te sluiten waar de afspraken en de bedoelingen van partijen worden opgenomen. Deze overeenkomst zal ik in samenspraak met alle betrokkenen opstellen, waarbij ik tevens partijen kan wijzen op de juridische gevolgen.

Logo De Roze Advocaat

wij werken op dit moment aan de nieuwe styling van de websites van www.derozeadvocaat.nl 

Wil je contact met mij? Bel of mail je vraag.