De Roze advocaat

Wat kost het

In het eerste gesprek wordt geïnventariseerd wat de problemen zijn, waarna ik bespreek wat de (juridische) mogelijkheden zijn. Indien u naar aanleiding van het gesprek de zaak wilt voortzetten, worden financiële afspraken gemaakt en vastgelegd zodat u hierover duidelijkheid heeft.

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal ik de zaak voeren op basis van een toevoeging. De mogelijkheden hiertoe worden ook met u in het eerste gesprek besproken.

Op elke zaak zijn de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing die bij de eerste correspondentie aan cliënt worden overgelegd.