Echtscheiding en beeindiging samenleving

Wanneer een stel uit elkaar gaat, moet er van alles geregeld worden waar partijen soms geen rekening mee houden. Dat kunnen financiële kwesties zijn, maar ook familierechtelijke kwesties. Indien er kinderen zijn is het des te belangrijker dat er goede afspraken gemaakt worden. Bij voorkeur in goed onderling overleg. Zo moet het gezag geregeld worden, de omgang, en moet een invulling gegeven worden aan de toekomstige opvoeding. Bij stellen met twee moeders of twee vaders of andere vormen kunnen de juridische posities soms ingewikkeld zijn. Het is derhalve belangrijk advies te vragen aan een advocaat die bekend is hiermee.

Partijen moeten ook afspraken maken over (kinder)alimentatie. Bij het berekenen van deze alimentatie en alle andere zaken kan ik u bijstaan.

Logo De Roze Advocaat

wij werken op dit moment aan de nieuwe styling van de websites van www.derozeadvocaat.nl 

Wil je contact met mij? Bel of mail je vraag.