De Roze advocaat

Echtscheiding en beeindiging samenleving

Wanneer een stel uit elkaar gaat, moet er van alles geregeld worden waar partijen soms geen rekening mee houden. Dat kunnen financiële kwesties zijn, maar ook familierechtelijke kwesties. Indien er kinderen zijn is het des te belangrijke dat er goede afspraken gemaakt worden. Bij voorkeur in goed onderling overleg. Zo moet het gezag geregeld worden, de omgang en een invulling gegeven worden aan de toekomstige opvoeding. Bij stellen met twee moeders of twee vaders of andere vormen kunnen de juridische posities soms ingewikkeld zijn. Het is derhalve belangrijk advies te vragen aan een advocaat die bekend is hiermee.

Partijen moeten ook afspraken maken over (kinder)alimentatie. Bij het berekenen van deze alimentatie en alle andere zaken kan ik u bijstaan.