De Roze advocaat

Verzekeringskwesties

In Nederland is voor transgenders geregeld dat de benodigde operaties en soms aanvullende operaties onder de basisdekking van de zorgverzekering vallen. Dat klinkt alsof alles goed is geregeld, maar in de praktijk valt dat nogal tegen. Verzekeringsmaatschappijen zijn geneigd aanvragen af te wijzen dan wel operaties niet volledig te vergoeden, ondanks dat de gevraagde operatie wel in de polisvoorwaarden staat. Als reden kan worden genoemd dat er volgens de verzekeraar geen sprake is van een passibiliteit probleem, of dat ze het Transgenderteam dat de operaties zal uitvoeren, niet erkennen (omdat zij er bijvoorbeeld niet mee samenwerken). Ook bij aanvragen voor operaties in het buitenland kan een verzekeraar geneigd zijn de aanvraag af te wijzen.

In deze gevallen kunt u een bindend advies vragen bij het SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen). Het is echter ook mogelijk dit geschil voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Persoonlijk verdient dit mijn voorkeur, omdat er mogelijk objectiever wordt geoordeeld.

In beide procedures kan ik u terzijde staan. Ik voer – indien nodig- deze procedures ook op basis van een toevoeging.