De Roze advocaat

Adoptie

Indien twee mannen een kind willen bestaat de mogelijkheid tot adoptie. Hier zijn verschillende vormen mogelijk waarbij ook de juridische positie verschilt. Alvorens tot adoptie over te gaan is het goed deze verschillen te kennen zodat men niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Echter, ook wanneer twee vrouwen samen een kind willen, kan adoptie een rol spelen. Er kan voor gekozen worden om een kind te erkennen, maar in het buitenland is de term erkennen niet overal bekend en geaccepteerd. Derhalve kan het in sommige gevallen aan te raden zijn voor de duomoeder om het kind te adopteren in plaats van te erkennen. Adoptie is in het buitenland algemeen bekend en geaccepteerd. Ik kan u de verschillen uitleggen en met name de juridische gevolgen hiervan.